دکتر علی طاهری

دکتر علی طاهری

نظام پزشکی : 000

1

مرحله اول

2

مرحله دوم

3

مرحله سوم

دریافت نوبت

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب ساعت

تماس با پزشک

دکتر علی طاهری

طب ورزش- پزشکی ورزشی
آدرس مطب:بزرگراه فتح - بعد از آذر3 - پلاک 629
تلفن تماس:02144995313
دکتر
دکتر محمد جواد شکاری اردکانی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر مریم ابوالحسنی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر امیر عباس لشکری
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی