دکتر بهاره توانا

دکتر بهاره توانا

نظام پزشکی : 114943

1

مرحله اول

2

مرحله دوم

3

مرحله سوم

دریافت نوبت

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب ساعت

تماس با پزشک

دکتر بهاره توانا

طب ورزش- پزشکی ورزشی
آدرس مطب: فلکه دوم صادقیه - پشت بیمارستان ابن سینا - خیابان اعتمادیان - پلاک 24
تلفن تماس:02147909010
دکتر
دکتر مرتضی اقایی افشار
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر اقایی افشار
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر مریم ابوالحسنی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر مجید کاوه
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی