دکتر سید شمس الدین تبریزی

دکتر سید شمس الدین تبریزی

نظام پزشکی : 000

1

مرحله اول

2

مرحله دوم

3

مرحله سوم

دریافت نوبت

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب ساعت

تماس با پزشک

دکتر سید شمس الدین تبریزی

طب ورزش- پزشکی ورزشی
آدرس مطب:بزرگراه فتح - بعد از آذر3 - پلاک 629
تلفن تماس:02144995313
دکتر
دکتر مجید کاوه
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر مونا شبقره
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر سید شمس الدین تبریزی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر گلاره رادمهر
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی