دکتر گلاره رادمهر

دکتر گلاره رادمهر

نظام پزشکی : 90595

1

مرحله اول

2

مرحله دوم

3

مرحله سوم

دریافت نوبت

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب ساعت

تماس با پزشک

دکتر گلاره رادمهر

طب ورزش- پزشکی ورزشی
آدرس مطب:گیشا - نبش خیابان احمدی یا ۳۸ - ساختمان کوروش - واحد ۱
تلفن تماس:02188282651
دکتر
دکتر مرتضی اقایی افشار
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر امیر عباس لشکری
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر سید شمس الدین تبریزی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر هادی رضوانی کاخکی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی