دکتر مونا شبقره

دکتر مونا شبقره

نظام پزشکی : 0000

1

مرحله اول

2

مرحله دوم

3

مرحله سوم

دریافت نوبت

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب ساعت

تماس با پزشک

دکتر مونا شبقره

طب ورزش- پزشکی ورزشی
آدرس مطب: سعادت آباد، بین سرو و شهرداری، خیابان بخشایش، کوچه ۱۷، پلاک ۵۴، ساختمان اداری عرفان
تلفن تماس:02122387581
دکتر
دکتر بهاره توانا
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر گلاره رادمهر
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر علی طاهری
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر اقایی افشار
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی